SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Opracowanie dokumentacji

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

Nasi specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego opracują dla Państwa przedmiotowy dokument. Prawidłowo opracowany i odpowiednio wdrożony pomaga w sposób optymalny zwiększyć bezpieczeństwo Państwa pracowników, powodując efektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy.

PLANY EWAKUACYJNE

 

Opracowujemy plany ewakuacji z obiektu, obrazujące rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z budynku, przebieg dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie miejsc zbiórki po ewakuacji, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych. Powyższe plany zostaną wykonane na podstawie wizji lokalnej oraz udostępnionej przez Państwa dokumentacji technicznej.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 

Realizujemy oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i wymagania dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta. Przedmiotowy dokument powinno się wykonywać regularnie i modyfikować wraz ze wzrostem zagrożenia na stanowiskach pracy. Jeśli chcecie Państwo wyeliminować lub ograniczyć ryzyko zawodowe swoich pracowników, a tym samym zabezpieczyć ich przed urazem lub pogorszeniem się stanu zdrowia, zapraszamy do współpracy.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

 

Specjaliści naszej firmy przy współpracy z inwestorami, projektantami i ekspertami tworzą oceny zagrożenia wybuchem. Tak jak nakazują przepisy wskazują pomieszczenia zagrożone wybuchem, wyznaczają w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem oraz zawierają opracowanie graficzne dokumentacji klasyfikacyjnej.

Inne usługi

Szkolenia

Organizujemy dla Państwa szereg szkoleń wymaganych obowiązującym prawem. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, praktyczne szkolenia przeciwpożarowe czy też szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

Przeglądy sprzętu PPOŻ

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Przegląd wykonywany jest przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia  i doświadczenie.

Zobacz więcej

Nadzór BHP i PPOŻ

Oferujemy wykonanie szeregu zagadnień z zakresu bhp i ppoż. m.in. sprawowanie stałego nadzoru w Państwa przedsiębiorstwach, wykonanie jednorazowych audytów, nadzoru nad pracami pożarowymi czy współpracę z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Zobacz więcej

Wirtualna rzeczywistość

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zobacz więcej

3395

%

Wyszkolonych osób

78

%

Obsłużonych firm

121

%

Przeglądów pożarowych

100%

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam