SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Wirtualna rzeczywistość

Szkolenie PPOŻ. VR

 

Nasza firma oferuje Państwu przeprowadzanie innowacyjnego i nowoczesnego szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej połączonego z tematyką bezpiecznej ewakuacji z budynku, które zrealizowane zostanie w wirtualnej rzeczywistości.

Przed rozpoczęciem szkolenia instruktor omówi zasady działania systemu oraz sposób obsługi aplikacji. W trakcie „gry” uczestnik za pomocą gogli vr zostaje przeniesiony w świat wirtualny. Natknie się tam na pożar w biurze, a jego zadaniem będzie ewakuowanie się z pomieszczenia. Aby utrudnić, a jednocześnie znacznie zwiększyć wartość edukacyjną aplikacji, w trakcie opuszczania wirtualnego budynku będzie musiał wykonać szereg zadań, zdobywając punkty za dobre odpowiedzi lub tracąc „życia” podczas udzielania błędnych. W trakcie zadania uczestnik pozna zasady i prawidłowe procedury ewakuacji, sposoby uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic czy też towarzyszące pożarowi zjawiska. Dowie się także, w jaki sposób poprawnie zgłosić niebezpieczne zdarzenie do służb ratowniczych.

Po wykonaniu zadania na ekranie gogli wyświetlony zostanie suma punktów w rozbiciu na poszczególne zadania – takie rozwiązanie pozwala wprowadzić swoistą rywalizację między uczestnikami szkolenia.

Pierwsza Pomoc VR

 

Oferujemy Państwu szkolenie w tematyce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzane w ciągle rozwijającej się technologii VR, czyli wirtualnej rzeczywistości.

Każde szkolenie rozpoczyna się spotkaniem z instruktorem, który w pierwszej kolejności przeprowadzi krótkie wprowadzenie – przedstawi najważniejsze aspekty, przypomni sekwencje udzielania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (np. ilość uciśnięć do wdechów ratowniczych). Dodatkowo omówione zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem podczas używania gogli, ich obsługą i sposobem ich użycia.

Po rozpoczęciu właściwego szkolenia, każdy z uczestników zostanie przeniesiony w świat wirtualny. Podczas tego kursu nauczymy się postępowania w trakcie udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Na uczestników czeka szereg zadań do wykonania, które ułożą się w pełną procedurę udzielenia pierwszej pomocy osobie potrzebującej – przy pomocy fantoma, uczestnik będzie musiał prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej, będzie musiał poprosić o pomoc osoby postronne, zapoznać się z obsługą coraz bardziej powszechnego i bardzo prostego w obsłudze AED, czy też poznać procedurę w trakcie zadławienia/zakrztuszenia. W innym wariancie dowiemy się jak prawidłowo ugasić płonącego człowieka oraz w jaki sposób prawidłowo zaopatrzyć poparzenia, do czasu przybycia na miejsce wykwalifikowanych służb ratowniczych. Za każde z zadań uczestnik będzie otrzymywał wirtualne punkty, co pozwoli ocenić instruktorowi efektywność tego szkolenia.

Szkolenie BHP VR

 

Oferujmy przeprowadzanie szkolenia wstępnego i okresowego BHP w innowacyjnej formule nauczania, jaką jest wirtualna rzeczywistość (VR). Jest to nowoczesne podejście, dzięki któremu osoba szkoląca się zostaje przeniesiona do prawdziwych zagrożeń z jakimi można spotkać się podczas wykonywania zadań w miejscu pracy, jak też w życiu codziennym.

Przed rozpoczęciem szkolenia instruktor naszej firmy omówi zasady działania aplikacji oraz sposób jej obsługi . W trakcie szkolenia uczestnik zmierzy się m.in.: zagadnieniami przewidzianymi w programie szkolenia BHP tj. istota Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dowie się jaka odpowiedzialność ciąży za naruszenie przepisów i zasad bezpiecznej pracy, czy też zapozna się z zakresem obowiązków i uprawnień pracowników, pracodawcy i komórek organizacyjnych, które odpowiadają za organizację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo dowie się jakie zagrożenia wypadkowe występują w jego miejscu pracy oraz jakie są środki ochrony, które zapobiegają lub minimalizują skutki takich zdarzeń.

Oprócz tego, uczestnik zmierzy się z modułem ochrony przeciwpożarowej gdzie pozna zasady i procedury związane z prawidłową ewakuacją oraz urządzeniami przeciwpożarowymi, czy też podręcznym sprzętem gaśniczym. Ostatnim modułem będzie pierwsza pomoc przedmedyczna, na której przyswoi wiedzę z podstawowych zabiegów ratujących życie.

Organizowane przez naszą firmę szkolenia VR wspierają standardowe metody nauczania, a dzięki aplikacjom szkolenie staje się ciekawe i podnosi wartość zdobytej wiedzy.

Bezpieczeństwo na drodze VR

 

W naszej ofercie znajdą Państwo także organizację szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz postępowania w trakcie wypadku komunikacyjnego, przeprowadzaną w technologii wirtualnej rzeczywistości.

Pierwszym elementem jest omówienie przez trenera zagadnień teoretycznych z zakresu szkolenia. Instruktor zaznajomi uczestników z tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa na drodze. Następnie przedstawiony zostaje sposób obsługi gogli, na których będzie odbywała się właściwa część szkolenia, a także zasady bezpieczeństwa podczas gry.

W trakcie gry, zostajemy przeniesieni na miejsce wypadku drogowego, a naszym zadaniem będzie pomoc osobie poszkodowanej. Będziemy musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia (zapewnić bezpieczeństwo sobie i wszystkim uczestnikom wypadku), odpowiednio wezwać służby ratunkowe, ugasić palący się samochód czy ewakuować z pojazdu osobę poszkodowaną i udzielić jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Za wszystkie zadania uczestnik otrzymuje punkty, które po zsumowaniu przedstawią ostateczny wynik szkolenia – podsumowanie pojawi się na ekranie po zakończeniu zadania.

Po ukończeniu zadań przez wszystkich kursantów, trener dokona podsumowania szkolenia – omówi poprawne reakcje oraz najczęściej powtarzające się błędy.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt!

INNE USŁUGI

Szkolenia

Organizujemy dla Państwa szereg szkoleń wymaganych obowiązującym prawem. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, praktyczne szkolenia przeciwpożarowe czy też szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

Przeglądy sprzętu PPOŻ

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Przegląd wykonywany jest przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia  i doświadczenie.

Zobacz więcej

Opracowanie dokumentacji

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi opracowania kompleksowej dokumentacji PPOŻ i BHP. Opracowania wykonywane są przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia i doświadczenie.

Zobacz więcej

Nadzór BHP i PPOŻ

Oferujemy wykonanie szeregu zagadnień z zakresu bhp i ppoż. m.in. sprawowanie stałego nadzoru w Państwa przedsiębiorstwach, wykonanie jednorazowych audytów, nadzoru nad pracami pożarowymi czy współpracę z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Zobacz więcej

5824

%

Wyszkolonych osób

213

%

Obsłużonych firm

279

%

Przeglądów pożarowych

100

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam