SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Szkolenia

PRAKTYCZNE SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

 

Oferujemy profesjonalne szkolenie przeciwpożarowe z użyciem różnego rodzaju gaśnic .

Znajomość obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych w obiekcie, stanowi istotny element wiedzy, który pozwala czuć się bezpiecznie w miejscu wykonywanej pracy. Korzystając z usług naszej firmy, pracownicy będą mogli podjąć skuteczne działania, aby zlikwidować pożar w zarodku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo pozostałym użytkownikom obiektu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Art. 209 ust 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany do spełnienia szeregu obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym do przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Nasza firma posiada autorski program według, którego realizujemy szkolenie. Podzielone ono jest na 2 moduły: część teoretyczną oraz część praktyczną. Podczas pierwszej części instruktorzy omawiają niezbędne elementy wynikające z przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, natomiast w części praktycznej trenerzy poprowadzą instruktaż stanowiskowy z pokazem zjawisk pożarowo niebezpiecznych oraz sposobami radzenia sobie w takich sytuacjach. Pod okiem naszych instruktorów, uczestnicy mają możliwość gaszenia prawdziwego ognia (przy użyciu ekologicznego trenażera gazowego) za pomocą różnego rodzaju środków gaśniczych. Dodatkowo zapoznani zostaną z zasadami użycia hydrantów wewnętrznych i sposobami ich użycia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia, które są potwierdzeniem nabytych umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jeśli chcesz poprawić bezpieczeństwo w swojej firmie poprzez zwiększenie świadomości zatrudnionych pracowników, zachęcamy do skorzystania z oferowanych przez naszą firmę profesjonalnych szkoleń.

SPRAWDZENIE ORGANIZACJI ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI

 

Specjaliści naszej firmy przeanalizują obowiązującą w Państwa obiekcie dokumentację z zakresu ewakuacji, a następnie przeprowadzą szkolenie teoretyczne z osobami wyznaczonymi przez pracodawcę do kierowania ewakuacją. Na szkoleniu takim omówione zostaną problemy związane z procesem ewakuacji oraz zagrożeniami jakie można napotkać podczas pożaru. W dalszym etapie zrealizowany zostanie wybrany scenariusz pożarowy, poprzez zadymienie wybranych pomieszczeń. W trakcie trwania ewakuacji będziemy obserwować zachowanie uczestników, po czym sporządzimy odpowiedni protokół zawierający wnioski i ewentualne zalecenia usprawniające proces ewakuacji.

Ponadto, po zakończeniu ewakuacji możemy przeprowadzić dla Państwa szkolenie przeciwpożarowe z użyciem gaśnic wzbogacone o dodatkowy element jakim jest specjalny namiot wypełniony nieszkodliwym dymem teatralnym. Uczestnicy będą mieli możliwość przejść zadymionym korytarzem oraz dowiedzieć się w jaki sposób należy zachować się podczas pożaru i braku widoczności w takich okolicznościach, czy też jak powinna przebiegać prawidłowo zorganizowana ewakuacja.

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., co najmniej raz na dwa lata należy przeprowadzić próbną ewakuację w obiektach przeznaczonych dla ponad 50 osób (stałych użytkowników). W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników (szkoły przedszkola, akademiki) taką ewakuację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku (do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników).

Warto zadbać o to aby próbna ewakuacja nie była tylko formalnym wymogiem do spełnienia, ale żeby kształtowała również poprawne zachowania pracowników, w czym możemy Państwu pomóc.

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Wiele osób w momencie sytuacji wypadkowych nie decyduje się na udzielenie pomocy osobie poszkodowanej pierwszej pomocy z uwagi na brak praktycznych umiejętności i przekonanie, że może jeszcze bardziej zaszkodzić– razem możemy to zmienić. Celem szkolenia jest, aby jak najwięcej osób poznało zasady udzielania pierwszej pomocy.

Nasza firma organizuje szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z naciskiem na zajęcia praktyczne. Prowadzone są przez ratowników medycznych posiadających bogate doświadczenie praktyczne. Warsztaty podzielone zostaną na kilka bloków tematycznych, realizowanych przy pomocy materiałów multimedialnych jak i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego jakim są: manekiny czy treningowe AED. Są to zasady postępowania w miejscu zagrożenia, zatrucia i oparzenia, krwawienie i wstrząs, zadławienie, urazy oczu, głowy, klatki piersiowej, złamania, zwichnięcia i porażenia prądem. Dodatkowo nacisk położony jest na resuscytację i postępowanie z nieprzytomnym po.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w ramach systemu zakładowego. Program szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta oraz zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie.

Jeśli chcesz dobrze przygotować personel wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w swojej firmie poprzez zwiększenie świadomości zatrudnionych pracowników oraz praktyczne umiejętności udzielenia pomocy, zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez naszą firmę profesjonalnego szkolenia.

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP

 

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności i znajomości przepisów oraz zasad BHP. Jeśli nie stosuje tych zasad u siebie w firmie lub świadomie unika prowadzenia szkoleń z zakresu BHP grozi mu kara nawet do 30 000 PLN.

Nie dopuść do takiej sytuacji i skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Oferujemy cały wachlarz obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze szkolenia zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne warunki w pracy, a Tobie spokojny sen.

Nasze szkolenia prowadzą wykwalifikowani szkoleniowcy, którzy przekażą Twoim pracownikom niezbędną wiedzę i umiejętności w solidny i ciekawy sposób. Realizujemy szkolenia okresowe BHP  w formie wykładów teoretycznych oraz instruktaży stanowiskowych dla każdej grupy pracowników. Zajęcia prowadzone są przez Specjalistów ds. BHP posiadających aktualną wiedzę oraz bogate doświadczenie. W trakcie zajęć największy nacisk kładziemy na zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, wskazując sposoby ich eliminowania lub ograniczania poprzez zwiększanie świadomości pracowników.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia, które są potwierdzeniem odbytego szkolenia okresowego lub wstępnego z zakresu BHP.

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników w swojej firmie. Zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez naszą firmę szkolenia.

Inne usługi

Przeglądy sprzętu PPOŻ

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Przegląd wykonywany jest przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia  i doświadczenie.

Zobacz więcej

Opracowanie dokumentacji

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi opracowania kompleksowej dokumentacji PPOŻ i BHP. Opracowania wykonywane są przez osoby kompetentne, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, uprawienia i doświadczenie.

Zobacz więcej

Nadzór BHP i PPOŻ

Oferujemy wykonanie szeregu zagadnień z zakresu bhp i ppoż. m.in. sprawowanie stałego nadzoru w Państwa przedsiębiorstwach, wykonanie jednorazowych audytów, nadzoru nad pracami pożarowymi czy współpracę z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Zobacz więcej

Wirtualna rzeczywistość

Organizujemy dla Państwa szereg innowacyjnych szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Są to m.in. szkolenia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobacz więcej

5824

%

Wyszkolonych osób

213

%

Obsłużonych firm

279

%

Przeglądów pożarowych

100

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam