SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Usługi

SZKOLENIA

 

Nasi trenerzy są specjalistami w prowadzeniu szkoleń organizowanych przez naszą firmę. Przygotujemy personel wyznaczony do wykonywania zadań z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów. Przeprowadzimy instruktaż przybliżający techniki gaszenia różnymi gaśnicami. Uczestnicy będą mogli doskonalić umiejętności gasząc symulowane pożary. Posiadamy autorski program, który możemy indywidualnie dostosować do potrzeb klienta. Oprócz tego, nauczymy na szkoleniu wstępnym lub okresowym pierwszej pomocy, na których uczestnicy będą mieli do dyspozycji manekiny i materiały do opatrywania ran. Zorganizujemy również praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji, czyli próbnej ewakuacji, gdzie zweryfikujemy przestrzeganie procedur ewakuacyjnych. Innowacyjny event BHP oraz dzień bezpieczeństwa będzie czasem na intensywną naukę połączoną z zabawą. Wszystkie szkolenia wykonujemy z dbałością o szczegóły i pełnym profesjonalizmem.

Zobacz więcej

PRZEGLĄDY SPRZĘTU PPOŻ.

 

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzęt taki powinien zostać poddany przeglądowi i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (lub częściej, jeśli wymagają tego wewnętrzne instrukcje i procedury). Wykonujemy przeglądy i konserwacje gaśnic, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, przeprowadzamy próby ciśnieniowe węży hydrantowych półsztywnych i płaskoskładanych, pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP), przeglądów i konserwacji drzwi i bram przeciwpożarowych, systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemów detekcji gazów, czy też systemów oddymiania.

Zobacz więcej

OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI

Opracujemy dla Państwa dokumentację z zakresu BHP i PPOŻ. Nasi specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego opracowują projekty systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemów oddymiania, Oceny Zagrożenia Wybuchem (ATEX), ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej, scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (matryca sterowań) oraz symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD. Opracowana dokumentacja uzgodniona jest z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ. oraz właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim PSP. Prawidłowo opracowana oraz odpowiednio wdrożona powyższa dokumentacja zapewnia w sposób istotny bezpieczeństwo Państwa pracowników, a tym samym odpowiednio zabezpieczone mienie.

Zobacz więcej

NADZÓR BHP I PPOŻ.

 

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Państwa przedsiębiorstwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na pracodawcy/właścicielu spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak i zapewnienie im bezpieczeństwa pożarowego. Świadczymy zarówno stały nadzór nad warunkami pracy, jak i jednorazowe audyty BHP i PPOŻ. Dodatkowo oferujemy nadzór nad wykonywaniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zapewniając odpowiedni sprzęt. Współpracujemy także z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy niezbędni są do zaopiniowania projektów budowlanych, a także opracowują ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej, które należy uzgadniać z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim PSP. Proponujemy także tworzenie opinii oraz operatów przeciwpożarowych.

Zobacz więcej

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

 

Oferujemy szkolenia w technologii wirtualnej rzeczywistości. Są to innowacyjne szkolenia łączące wiedzę teoretyczną z praktyczną. Szkolenie rozpoczyna się od wykładu teoretycznego, który zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz samą obsługą sprzętu. Następnie uczestnicy za pomocą specjalnych gogli przenoszeni są do świata wirtualnego, gdzie utrwalają wiedzę w praktyce tzn. poprzez specjalnie zaprogramowaną aplikację, która w sposób realistyczny odzwierciedla symulowaną scenę. Za poprawnie wykonywane zadania podczas gry uczestnicy uzyskują punkty, które składają się na ostateczny wynik.

Zobacz więcej

o nas

Nasz firma zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą firm z zakresu BHP i PPOŻ., a także działalnością doradczo – szkoleniową. Głównym zadaniem, a zarazem realizowanym przez nas celem jest dostarczanie Klientom najlepszych rozwiązań w zakresie usług BHP i PPOŻ. Zaczynając od szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP, chwalonych przez uczestników praktycznych szkoleń przeciwpożarowych, przez przeglądy gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, na opracowaniu wszelkiej dokumentacji z tego zakresu kończąc.

Nasz zespół składa się z młodych, a jednocześnie doświadczonych i wykwalifikowanych osób, dla których tematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa jest pasją. Nie spoczywamy jednak na laurach i ciągle pogłębiamy swoją wiedzę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej kliknij poniższy link lub SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!

Zobacz więcej

GALERIA

5824

%

Wyszkolonych osób

213

%

Obsłużonych firm

279

%

Przeglądów pożarowych

100

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam