SPRAWDŹ NASZE USŁUGI

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ FIRMY

Usługi

SZKOLENIA

 

Organizowane przez naszą firmę szkolenia są dostosowane do stanowisk i obowiązków pracownika w miejscu pracy. Trenerzy naszej firmy są specjalistami w prowadzeniu szkoleń przygotowanych w naszej ofercie. Zajmiemy się przygotowaniem personelu wyznaczonego do wykonywania zadań z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów. Poprowadzimy dla Państwa dwumodułowe szkolenie składające się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zrealizujemy praktyczny instruktaż przybliżający techniki gaszenia różnego rodzaju gaśnicami. Uczestnicy będą mogli doskonalić umiejętności gasząc symulowane pożary, które „wzniecimy” przy pomocy ekologicznego trenażera gazowego. Posiadamy autorski program szkolenia, który możemy indywidualnie dostosować do potrzeb klienta. Oprócz tego, nauczymy na szkoleniu wstępny lub okresowym Państwa pierwszej pomocy przedmedycznej, na których uczestnicy będą mieli do dyspozycji manekiny oraz materiały do opatrywania ran. Zorganizujemy dla Państwa również praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji czyli próbnej ewakuacji gdzie zweryfikujemy przestrzeganie procedur ewakuacyjnych przez pracowników wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów. Innowacyjny event BHP oraz dzień bezpieczeństwa będzie dla Państwa czasem na intensywną naukę połączoną z zabawą. W ramach tych dni przeprowadzimy symulacje i konkursy zawierające elementy rywalizacji i współpracy w zespole. Wszystkie szkolenia wykonujemy z dbałością o szczegóły i pełnym profesjonalizmem.

Zobacz więcej

PRZEGLĄDY SPRZĘTU PPOŻ.

 

Oferujemy wykonanie dla Państwa usługi przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzęt taki powinien zostać poddany przeglądowi i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (lub częściej, jeśli wymagają tego wewnętrzne instrukcje i procedury). Wykonujemy przeglądy i konserwacje gaśnic, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, przeprowadzamy próby ciśnieniowe węży hydrantowych półsztywnych i płaskoskładanych, pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP), przeglądów i konserwacji drzwi i bram przeciwpożarowych, systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemów detekcji gazów, czy też systemów oddymiania.

Zobacz więcej

OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI

Nasi specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego opracują dla Państwa przedmiotowy dokument. Prawidłowo opracowany oraz odpowiednio wdrożony pomaga w sposób optymalny zwiększyć bezpieczeństwo Państwa pracowników, powodując efektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy.

Zobacz więcej

NADZÓR BHP I PPOŻ.

 

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Państwa przedsiębiorstwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na pracodawcy/właścicielu spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak i zapewnienie im bezpieczeństwa pożarowego. W tym celu nasi specjaliści oferują Państwu szereg usług, aby te przepisy spełnić. Świadczymy zarówno stały nadzór nad warunkami pracy, jak i jednorazowe audyty BHP i PPOŻ., w wyniku których zaproponowane do wdrożenia rozwiązania pomogą zwiększyć bezpieczeństwo firmy. Dodatkowo oferujemy nadzór nad wykonywaniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zapewniając odpowiedni sprzęt. Współpracujemy także z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy niezbędni są do zaopiniowania projektów budowlanych, a także tworzących ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej , które należy uzgadniać z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim PSP. Proponujemy także tworzenie opinii oraz operatów przeciwpożarowych.

Zobacz więcej

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

Oferujemy szkolenia w technologii wirtualnej rzeczywistości. Są to innowacyjne szkolenia łączące wiedzę teoretyczną z praktyczną. Szkolenie rozpoczyna się od wykładu teoretycznego, który zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie uczestnicy utrwalają wiedzę w praktyce tzn. poprzez specjalnie zaprogramowaną aplikację, która w sposób realistyczny odzwierciedla symulowaną scenę.

Zobacz więcej

o nas

Prowadzimy profesjonalną obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ. wymaganą prawem, a także działalność doradczo – szkoleniową. Głównym zadaniem realizowanym przez naszą firmę jest dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań w zakresie usług BHP i PPOŻ.

Zobacz więcej

3395

%

Wyszkolonych osób

78

%

Obsłużonych firm

121

%

Przeglądów pożarowych

100%

%

Zadowolonych klientów

Zaufali nam